سفر قهرمانی

 • 1. تدارک

  مرحله اول سفر قهرمانی مشاهده بیشتر

  در این مرحله خود را برای سفر آماده می کنیم و از منطقه امن خود خارج شده و با پذیرش سختی ها به خودآگاهی می پردازیم و اعتماد به نفس خود را پرورش می دهیم (معصوم) و سپس مسئولیت تمام زندگی و مسیر خود را می پذیریم (orph)، به هدف گذاری پرداخته و می آموزیم کهاسترس و اضطزاب و خشم خود را کنترل کنیم (جنگجو) . در نهایت می آموزیم که دیگران را درک کنیم و مهارت همدلی خود را افزایش دهیم (حامی)

 • 2. سفر

  مرحله دوم سفر قهرمانی مشاهده بیشتر

  پس از تدارک موارد مورد نیاز سفر خود را آغاز می کنیم. در این سفر اطراف خود را نقادانه مشاهده می کنیم (جستجوگر) و به چیز هایی که جلوی مسیر ما گرفته را گرفته با مدیریت زمان و قاطعانه نه می گوییم (نابودگر) در ادامه مسیر با دیگران ارتباط گرفته و به احساسات خود و دیگران توجه می کنیم (عاشق) و در نهایت سفر خلاقانه به آفریدن زندگی خود می پردازیم (آفرینشگر)

 • 3. بازگشت

  نصب و راه اندازیش خیلی آسونه! مشاهده بیشتر

  با کوله بار تجربه سفر به زندگی خود و در میان دیگران باز می گردیم. حال قدرت تصمیم گیری و حل مسئله را با توجه به تجربه خود تمرین می کنیم (حاکم) و مسیر یگانه و جادویی زندگی خود را خلق می کنیم (جادوگر) و با عزت نفس و حکیمانه به زندگی خود می پردازیم (فرزانه) و در نهایت حس رهایی و لذت از لحظه لحظه زندگی را مشق می کنیم (جوکر)