مشاوره نوجوان

جوانی (نوجوانی) منزلی است که مابین مسافت کودکی و بزرگسالی واقع شده است. روزگار نیکبختی و کامیابی زندگی در آنجا می گذرد.

گوته

دوره سرنوشت ساز نوجوانی پلی است از کودکی به سوی بزرگسالی. چرا که این دوره بهترین زمان برای شناخت خود، برنامه ریزی کاری و گسترش مهارتهای شخصی است. شما در این برهه از زندگی تجربیات ارزشمندی کسب خواهید کرد و مسئولیت های زیادی خواهید داشت.

در طول دوره نوجوانی میبایست تصمیم های مهمی بگیرید. اینکه بعد از تحصیل می خواهید چه کاره شوید. وقتی به سن بزرگسالی رسیدید چه فعالیت هایی می خواهید انجام دهید. پیش از این که به این سوال ها جواب دهید، باید پاسخ چند سئوال دیگر را برای خود مشخص کنید. دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ چه مهارت هایی دارید؟

توجه کردن به این سوال ها قبل از فارغ التحصیلی خیلی مهمتر است تا اینکه بعداً تازه به آنها فکرکنید. اگر در همین دوره سرنوشت ساز به این سوال ها پاسخ دهید و برای خود هدف گذاری کنید، در آینده کاملا در یک مسیر روشن و مشخص خواهید بود. به این طریق انرژی و زمان خود را صرف چیزهای اضافه نمی کنید.

همچنین اگر از دوره نوجوانی با شیوه صحیح تصمیم گیری آشنا شوید و نحوه تصمیم گیری با دلیل و منطق را بیاموزید، این مهارت در تمام طول زندگی برای شما ماندگار می شود.

در آینده نیز برای همه موارد مربوط به زندگیتان به شکل صحیح­تر و منطقی تری تصمیم گیری میکنید.

 

تصمیم گیری را از دوره سرنوشت ساز نوجوانی آغاز کنید

تصمیم هایی که در دوران نوجوانی می­ گیرید خیلی مهم تر از تصمیم هایی است که در دوره بزرگسالی اتخاذ می کنید. این دوره نقش حیاتی بر کل دوران زندگی شما دارد. در این برهه گزینه ها و سبک های زندگی و شغلی که می توانید داشته باشید، زیاد است. اما با گذشت هر دوره از زندگی حق انتخاب شما کمتر و کمتر می شود. فکر کنید که برای یک انسان ۳۰ یا ۴۰ ساله چقدر سخت است که بخواهد شغل خود را تغییر دهد و یا بخواهد کارهایی انجام دهد که مورد علاقه اش است. بنابراین تا زمان دارید، تصمیم بگیرید و انتخاب کنید که می خواهید آینده شما چگونه باشد.

فهرست