فرامدرسه؛ رادیو نوجوان (Radio Nojavan ; Meta School)

ما در رادیو نوجوان با تدارک و آموزش مهارت های لازم جهت آغاز سفر قهرمانی خود در زندگی و در جهان آینده آماده می کنیم. 

رادیو نوجوان محوریت خود را بر مهارت ها و آموزش هایی قرار داده است که در مدرسه و دانشگاه آموزش داده نمی شوند.

دوره سفر قهرمانی

جویای راه خویش باش از این سان که منم... در وجود هرکس رازی بزرگ نهان است.

آنچنان در این دنیا زندگی کنید که جاودانگی را در همین دنیا تجربه کنید

کتاب های مهارتی

کتاب رایگان

ویدئوهای آموزشی

دور ه های رایگان

مقالات

آموزشی

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

از رادیو نوجوان بشنوید

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ نوجوان دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی رادیو نوجوان